ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Inleiding

Onze algemene voorwaarden worden vastgesteld tussen,

Enerzijds,

Versacrum BV geregistreerd in de kruispuntbank van ondernemingen in België onder het nummer BE 0477 336 802 en waarvan de zetel is gevestigd te 1861 Meise, Patatestraat 106, hierna te noemen "Koi & Co.".

En ten tweede,

De persoon, ten minste 18 jaar oud en met de wettelijke bevoegdheid om een bestelling te plaatsen via de website www.koi-co.be of een directe aankoop te verrichten in de handelszaak gelegen in de Patatestraat 106 te Meise, hierna te noemen "koper".

Koi & Co. behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving, de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen met als doel deze in overeenstemming te brengen met de wettelijke en reglementaire bepalingen.

De koper wordt geacht de algemene voorwaarden grondig doorgenomen en aanvaard te hebben op het moment dat een order wordt geplaatst of een aankoop wordt verricht.

Identificatie :

  • Naam : Versacrum BV (Koi & Co.)
  • BTW : BE 0477 336 802
  • Merknaam: Koi & Co.
  • Website :  www.koi-co.be
  • Email : info@koi-co.be

 

Artikel 2 - Onderwerp

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel alle verkoopsvoorwaarden tussen Koi & Co. en "de koper" uitvoerig te omschrijven, vanaf de bestelling van het product of de dienst, door middel van betaling, levering, garantie van de gekochte producten en terugtrekking van het gekochte product. Deze voorwaarden bepalen alle stappen die nodig zijn om een bestelling te plaatsen tot aan de levering aan de eindontvanger.

 

De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Koi & Co. op het moment van het sluiten van de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

 

Indien een van de clausules van de algemene verkoopsvoorwaarden door een wijziging van de wetgeving of door een rechterlijke beslissing die van kracht is geworden, onrechtmatig of onafdwingbaar wordt verklaard, blijft de nietigheid of onafdwingbaarheid beperkt tot de genoemde clausule en doet deze geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

 

Artikel 3 - Aanbieding en Bestelling

Aanbieding

Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of aan bepaalde voorwaarden is onderworpen, wordt dit duidelijk vermeld op de Koi & Co.-website. Koi & Co. beschrijft de verkochte producten altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk. De aanbiedingen van producten die door Koi & Co. in aanmerking worden genomen en die op de productfiche "te leveren" staan vermeld, zijn geldig op het Belgische grondgebied.

 

Wanneer Koi & Co. zijn artikelen illustreert met foto's, zijn deze een getrouwe afspiegeling van de goederen. Een fout is echter altijd mogelijk en als er duidelijk sprake is van een fout, is Koi & Co. niet verplicht om de betreffende goederen te leveren.

Bestelling

Algemeen

De op de site getoonde producten worden weergegeven binnen de grenzen van de beschikbare voorraad, die wordt vermeld in artikel 4 van deze voorwaarden. Zodra de betaling is ontvangen, is de betaling definitief. Alle credit- of debetkaartbetalings-transacties zijn onderworpen aan de toestemming van de kaartuitgever. Als uw kaartuitgever uw betaling weigert, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of niet-levering van uw bestelling.

 

Aankoop via website met online betaling en thuisbezorging

 

Om onze producten te kopen, moet de "koper" ze selecteren en aan zijn winkelwagen toevoegen. Vervolgens kan hij op de knop "Bestellen" klikken om zijn aankoop te valideren en de contact- en facturatiegegevens in te vullen. De klant heeft op elk moment (behalve na betaling) de mogelijkheid om de inhoud van zijn bestelling te raadplegen en te wijzigen.

 

Na validatie van zijn mandje zal "de koper" een overzichtspagina krijgen waarop hij de aanvaarding van onze algemene voorwaarden moet valideren en het overzicht van zijn bestelling moet controleren. In dit overzicht wordt het totaal van de aankopen van de koper + de totale kosten weergegeven). De validatie van de bestelling door de "koper" wordt pas als definitief beschouwd na betaling van de prijs van de bestelling door de "koper".

 

Zodra de koper al deze stappen heeft doorlopen en zodra Koi & Co. de toestemming voor de betalingstransactie heeft ontvangen van de uitgever van uw krediet- of debetkaart, is uw aankoop definitief. Wij sturen u dan een bevestiging van uw bestelling per e-mail. Deze bevestigingsmail bevestigt de maximale levertijd en de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren als deze termijn wordt overschreden.

 

Indien de koper nog geen orderbevestiging heeft ontvangen, kan hij zijn bestelling te allen tijde wijzigen of annuleren.

 

Alle online betaalmethoden die in onze webshop worden geaccepteerd, staan vermeld in artikel 5 van de algemene prijsvoorwaarden.

 

Reservering via de website en ophalen in de winkel

 

Sommige van de door Koi & Co. aangeboden artikelen kunnen niet bij u thuis worden afgeleverd (gewicht en transportbeperkingen). Echter, op het blad van het artikel wordt "de koper" geïnformeerd dat het product "niet leverbaar" is, maar dat hij het kan reserveren en vervolgens kan komen afhalen in de winkel van Koi & Co. De reservering is definitief na het aanklikken van de bevestigingsknop van de bestelling en het invullen van al uw contact- en facturatiegegevens.

 

De artikelen worden vervolgens opgehaald in de winkel. Producten die niet op voorraad zijn in de winkel worden besteld en zullen binnen een indicatieve termijn van 10 werkdagen beschikbaar zijn.

 

Koi & Co. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet tijdig klaarmaken of het ontbreken van bepaalde producten. Indien de bestelling niet volledig is, verwijzen wij u naar ons artikel 4 over de beschikbaarheid van onze producten. De betaling vindt plaats in de winkel op het moment van afhalen. Koi & Co. reserveert de artikelen voor u 10 dagen in de winkel.


Bevestiging van uw bestelling

 

Elke bevestiging van uw bestelling of reservering van producten, houdt in dat u zich houdt aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud. Alle door de "koper" ingevulde gegevens en de opgenomen bevestiging zijn het bewijs van de transactie. U verklaart dat u volledig op de hoogte bent van deze voorwaarden.

 

Artikel 4: Beschikbaarheid van onze producten

De producten die online te koop worden aangeboden, zijn de producten die op onze website verschijnen, op de dag en op het exacte moment van de raadpleging van de site door de "koper" en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Koi & Co. Doet al het mogelijke om de beschikbaarheid van de producten in real time op haar site weer te geven, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een product niet meer beschikbaar is om aan de door de aankoop gedane bestelling te voldoen.

 

In geval van gedeeltelijke niet beschikbaar zijn van een van onze producten of diensten, zal de klant zo snel mogelijk per e-mail of per telefoon door Koi & Co. op de hoogte worden gebracht. "De koper heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen, te annuleren, in welk geval hij het bedrag van de waarde van het niet-beschikbare product terugkrijgt (indien de betaling reeds is verricht).

 

 

Artikel 5 - Prijs en betalingsvoorwaarden

Prijs

 

De prijzen van onze producten, exclusief verzendkosten, zijn aangegeven in euro's alle belastingen inbegrepen (BTW, RECUPEL en andere van toepassing zijnde belastingen), tenzij anders aangegeven. Deze producten houden rekening met eventuele kortingen of prijsverlagingen die door Koi & Co. worden toegekend.

 

Bij een bestelling naar een ander land dan België bent u de importeur van het (de) betrokken product(en). In dit geval kunnen douanerechten of andere belastingen verschuldigd zijn. Ze zijn voor uw rekening en uw verantwoordelijkheid. Wij adviseren u dan ook om bij de betrokken autoriteiten navraag te doen.

 

Koi & Co. behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product wordt gefactureerd op basis van de actuele prijslijst die op het moment van de validatie van de bestelling wordt aangekondigd. De producten blijven eigendom van Koi & Co. tot de volledige betaling van de prijs.

 

Betaling via de website

 

Om de veiligheid van online betalingen en de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden transactiegegevens gecodeerd met behulp van SSL-technologie voordat ze over het internet worden verzonden. U herkent de SSL-beveiligde verbinding aan het kleine hangslotje dat in de statusbalk van elke browser verschijnt. Wij accepteren de volgende betaalmiddelen: Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash, Homebanking: Belfius Direct Net, ING Homepay, KBC/CBC online. Dit betaalproces wordt beheerd door een externe dienstverlener, Ingenico (OGONE) om een optimale veiligheid te garanderen, en een PCI-betalingscertificaat.

 

Betaling in de winkel

 

In onze winkels accepteren we betalingen in contanten, Bancontact/Mister Cash of een Koi & Co.-cadeaubon. In het geval van online gereserveerde en in de winkel opgehaalde artikelen gebeurt de betaling in de winkel.

 

Article 6 – Levering aan huis

Het leveringsgebied van Koi & Co. omvat België en Nederland. In overleg met de klantenservice kunnen er echter uitzonderingen zijn die afwijken van onze regels.

 

Alleen onze producten met de aanduiding "leverbaar" kunnen bij u thuis worden geleverd. Het leverings- adres is het adres dat bij de bestelling is aangegeven, alle artikelen worden daar geleverd. De transportkosten worden expliciet parallel met het betreffende artikel aangegeven. De levertijd varieert afhankelijk van het bestelde artikel, het gewicht en de grootte. De levertijd van het artikel wordt aangegeven voordat de bestelling wordt geplaatst. Koi & Co. zal alles in het werk stellen om zijn levertijden te halen. De levering omvat alleen het transport en de levering van het artikel, niet de montage van het artikel.

 

Onze maximale levertijd voor op de website bestelde producten is 4 werkdagen op Belgisch grondgebied, en 12 werkdagen voor Nederland. Deze leveringen worden gedaan op het door de klant opgegeven adres.

 

Indien Koi & Co. niet tijdig kan leveren, zal Koi & Co. u zo snel mogelijk informeren (zie artikel 4 over de beschikbaarheid van onze producten), en zal Koi & Co. alles in het werk stellen om u te informeren over de levertijden van haar eigen leveranciers.

 

De verzending gebeurt altijd op risico van Koi & Co. In het geval van een retourzending bent u echter verantwoordelijk voor het transport. Indien de artikelen die wij aan u leveren tijdens het transport beschadigd zijn of niet overeenkomen met de op de afleveringsbon vermelde artikelen of niet overeenkomen met de door u bestelde artikelen, dient u dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 dagen na de datum van levering aan Koi & Co. te melden. Neem hiervoor contact op via info@koi-co.be.

 

In geval van vertraging in de levering verbindt Koi & Co.  zich ertoe "de koper" zo snel mogelijk te verwittigen en hem te waarschuwen voor de duur van de vertraging. In geval van overmacht kan de klant het verkoopscontract dat hem aan Koi & Co. bindt niet opzeggen. In geval van verlies van het door Koi & Co. verzonden pakket, zal de klant binnen 14 werkdagen na de klacht van de klant over het verlies van het pakket worden terugbetaald. Er zal tegelijkertijd een onderzoek worden ingesteld bij de postdiensten en de vervoerder.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

In het geval van een online verkoop

 

Het herroepingsrecht is alleen van toepassing in het geval van een aankoop op afstand via de website, facebook, e-mail of telefoon, inclusief levering. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op reserveringen die via de website worden gemaakt en vervolgens in de winkel worden opgehaald.

 

Het herroepingsrecht houdt in dat u het recht heeft om af te zien van de aankoop. De termijn is 14 dagen vanaf de levering van de artikelen. Tijdens deze periode kunnen de artikelen na kennisgeving aan Koi & Co. van de beslissing om af te zien van de aankoop, worden teruggestuurd en dit zonder financiële sanctie en zonder verplichting tot verantwoording. Binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen door Koi & Co. wordt het volledige aankoopbedrag van de artikelen aan u teruggestort (via overschrijving).

 

Als u de goederen wilt retourneren zoals hierboven beschreven, mag u ze alleen uitpakken en behandelen voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te beoordelen. Indien u artikelen retourneert, dient u dit te doen met alle geleverde accessoires, in de originele staat en in de originele verpakking.

 

Als u het product wilt ruilen voor een ander product, neem dan contact op met info@koi-co.be. Het herroepingsrecht is niet van toepassing in bepaalde specifieke gevallen zoals voorzien in de wet, zoals bederfelijke goederen, levende goederen en goederen die volgens de instructies van de klant zijn gepersonaliseerd.

 

Voor elk verzoek tot herroeping van de bestelling door de koper, nodigen wij de koper uit om contact op te nemen met info@koi-co.be of via onze telefoonlijn: 052 508 707 of per post (zie adres artikel 1). Het product dat door "de koper" wordt teruggestuurd, moet in nieuwe staat zijn, met de originele verpakking, vergezeld van zijn garantie, accessoires en alle onderdelen of documenten die in de productdoos zitten, met een aankoopfactuur die Koi & Co. toelaat om de identiteit van de koper te valideren. Producten die niet voldoen aan deze algemene voorwaarden worden door Koi & Co. niet teruggenomen.

 

In het geval van een aankoop in de winkel

 

Als u een product dat u bij Koi & Co.  (fysiek verkooppunt) heeft gekocht wilt retourneren of omruilen, is het aan de verkoper om de voorwaarden voor retournering of omruiling te bepalen.

 

Artikel 8 – Cadeaubon

De Koi & Co. cadeaubon blijft 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop en kan gebruikt worden om artikelen te kopen in ons fysieke verkooppunt. Zodra de vervaldatum is verstreken, kan de bon niet meer worden gebruikt of geruild. Het resterende bedrag van de voucher kan niet ten gelde worden gemaakt en zal worden omgezet in een nieuwe cadeaubon. Voor de vervaldatum van deze nieuwe bon blijft echter de datum van de initiële aankoop gelden. Elke fraude of andere ongeoorloofde handeling zal worden geregistreerd en zal resulteren in een verbod op het gebruik van de voucher en gerechtelijke stappen.

 

Article 9 – Garantie

Alle producten die de consument op de Koi & Co.-site koopt, genieten een wettelijke garantie van minstens 2 jaar. Indien de garantietermijn langer is dan twee jaar, wordt dit aangegeven in de kenmerken van het artikel.

 

Elk mogelijk defect moet binnen 1 maand na de datum van vaststelling aan Koi & Co. worden gemeld. Na deze periode vervalt elk recht op reparatie of vervanging. Als een klant binnen 7 dagen een defect vindt, wordt het artikel omgeruild of terugbetaald.

 

Koi & Co. verbindt zich ertoe om gedurende de voormelde periode het defecte artikel (of een deel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen, tenzij dit onmogelijk of onevenredig blijkt.

 

De wettelijke garantie is uitgesloten in onderstaande gevallen:

  • alle directe of indirecte schade die na de levering aan het apparaat wordt toegebracht (bijv. door oxidatie, schokken, vallen, enz.);
  • de vervanging van accessoires of onderdelen die als gevolg van het gebruik van het product regelmatig moeten worden vervangen;
  • schade door brand, waterschade, blikseminslag, ongeval, natuurramp;
  • schade die opzettelijk, door nalatigheid of als gevolg van onzorgvuldige behandeling, slecht onderhoud of oneigenlijk gebruik of gebruik in strijd met de specificaties van de fabrikant is veroorzaakt.

 

Om een beroep te kunnen doen op de garantie moet u de originele factuur of het originele aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantieperiode begint op het moment van levering. De garantie kan alleen worden ingeroepen met betrekking tot Koi & Co. Als u rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, worden de gemaakte kosten niet door Koi & Co. gedragen.

 

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht is Koi & Co. niet verplicht zijn verplichtingen na te komen. In dit geval hebben wij het recht om onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Alle situaties die buiten onze macht liggen, worden beschouwd als overmacht. Door overmacht begrijpen wij met name stakingen, brand, storingen, stroomonderbrekingen, netwerkstoringen en/of het mogelijk niet beschikbaar zijn van onze website.

 

Artikel 11 – Algemene aansprakelijkheid

Koi & Co. is niet aansprakelijk voor fouten en nalatigheid, zelfs niet van de kant van de gecontracteerde dienstverleners of werknemers, behalve in geval van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Koi & Co. is altijd beperkt tot directe en persoonlijke schade en kan nooit hoger zijn dan de aankoopprijs van het product. Koi & Co. is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een product.

Gebruik van de website

 

Koi & Co. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die een bezoeker van de Koi & Co.-website lijdt in geval van onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de site of in geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site. Deze website bevat links of verwijzingen naar andere sites. Koi & Co. heeft geen zeggenschap over deze sites en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken van deze sites, noch voor enige andere vorm van schade als gevolg van het gebruik ervan.

 

Artikel 12 – Behandeling van klachten en geschillen.

Sommige bestellingen van Koi & Co. kunnen ontbrekende, beschadigde of niet-conforme producten bevatten. Indien "de koper" van mening is dat de producten gebrekkig zijn, of niet in overeenstemming zijn met zijn bestelling, kan hij, onder voorbehoud van redenen die de mislukking van de bestelling beschrijven, zijn klachten sturen naar info@koi-co.be. De koper heeft een termijn van 14 dagen vanaf de datum van levering om deze klachten naar Koi & Co. te sturen. Na deze periode zal Koi & Co. niet meer overgaan tot het terugbetalen van de bestelling van de "koper", noch tot het omruilen van producten of diensten.

 

Voor alle claims met betrekking tot een ruil of een terugbetaling, zal Koi & Co. de koper op de hoogte brengen van de beslissing. Indien de beslissing in het voordeel van de koper is, moet het product worden teruggestuurd naar het volgende adres: Koi & Co., Patatestraat 106, 1861 Meise. Dit product moet in nieuwe staat zijn, met de originele verpakking, vergezeld van de garantie, accessoires en eventuele onderdelen of documenten die in de productdoos aanwezig waren, samen met een aankoopfactuur die Koi & Co. toelaat de identiteit van de koper te valideren.

 

Na terugzending van het product en de intern genomen beslissing zal Koi & Co. de koper een productruil, een volledige terugbetaling of de levering van een ander product van vergelijkbare kwaliteit en waarde binnen 14 dagen na het verzoek om terugbetaling of omruiling aanbieden. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. De omruiling van het defecte product wordt aan Koi & Co. in rekening gebracht.

 

Een omruiling of terugbetaling zal niet plaatsvinden indien Koi & Co. ontdekt dat de tekortkoming te wijten is aan de koper en het gevolg is van misbruik, of niet-conform gebruik, en/of wijziging van het product op initiatief van de koper.

 

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht en jurisdictie

Bovenstaande is onderworpen aan de Belgische wetgeving.