PRIVACY POLICY

 

De website www.koi-co.be is eigendom van Versacrum BV.

Versacrum BV (Koi & Co), gevestigd aan Patatestraat 106 in 1861 Meise, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Versacrum BV

Patatestraat 106

1861 Meise

België

Telefoon: +32 (0)52 508 707

Email: info@koi-co.be

Ondernemingsnummer: BE 0477 336 802

 

Als bezoeker en gebruiker van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met volgende zaken:

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard en dus niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie op deze website kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wij stellen al het mogelijke in het werk opdat de informatie die op onze site wordt vermeld volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Versacrum BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u hierover steeds contacteren via info@koi-co.be.  

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, respecteert Versacrum BV de geldende wetgeving inzake de bescherming van het persoonsgegevens. Versacrum BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de gegevens die u ons heeft verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Versacrum BV verzamelt en verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken

Versacrum BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

De duurtijd tijdens dewelke we uw persoonsgegevens bewaren

Versacrum BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Emailadres dat wordt gebruikt voor e-marketingcampagnes: kan door de betrokkene op elk moment en via elke e-mailing worden verwijderd.

Recht op inzage en correctie

Delen van persoonsgegevens met derden

Versacrum BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Versacrum BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

_gat: Om inzicht te krijgen in het aantal verzoeken die via de servers wordt ontvangen maakt Google analytics gebruik van deze cookie. Levensduur: 24 uur

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Versacrum BV gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@koi-co.be.