11 feb 2021

Wat zijn slibverwijderende bacteriën?

Slibverwijderende bacteriën zorgen voor snelle & natuurlijke afbraak van bodemslib. Dit helpt bij het helder worden van het vijverwater door de versnelde de biologische verwijdering van langzaam afbreekbaar organisch bodemslib dat giftig kan worden voor vissen en planten.

Wanneer organische deeltjes zich opstapelen op de vijverbodem, beginnen ze te rotten waarbij giftige gassen vrijkomen. Deze gasvormige bijproducten brengen het vijverleven in gevaar. Slibverwerkende  Bacteriën vewijderen organisch bodemslib  waarbij de potentieel gevaarlijke gasvorming wordt vermindert of geheel verdwijnt  en het helpt tevens bij het helder worden van het vijverwater.

Deze producten zijn bijzonder geschikt voor vijvers met een substraatbodem en waar bodemzuigers moeilijk te gebruiken zijn.

Ze werken het snelst bij warme watertemperaturen maar kunen echter het gehele jaar door worden gebruikt.