25 mrt 2021

Start van het voorjaar: tijd voor bacteriën!

Een biologisch evenwicht is uitermate belangrijk voor een goed functionerende vijver. Hiermee bedoelen we de natuurlijke balans tussen het aanbod van organisch materiaal in uw vijver, de afbraak van dit materiaal door micro-organismen en de uiteindelijke opname van de restproducten (voedingsstoffen) door de waterplanten.

De micro-organismen of bacteriën vervullen in dit proces een cruciale rol. Vooral in het voorjaar kunnen zich een aantal situaties voordoen waardoor de populatie van micro-organismen wordt verstoord.

Denk hierbij aan een te grote hoeveelheid organisch materiaal dat zich in de vijver bevindt zoals afgestorven planten, soms dode vissen enz. De stoffen die hierdoor vrijkomen zijn soms zo groot dat de aanwezige vijverbacteriën ze niet allemaal kunnen omzetten. Op die manier ontstaat een voedingsbodem voor algen.

Een dergelijke verstoring kan ook veroorzaakt worden door de afname of stagnering van de afbraak door bacteriën. Dit kan gebeuren door zuurstofgebrek, door te vaak en te veel water te verversen of wanneer medicijnen werden gebruikt.

Tot slot kan er ook een verstoring va de populatie aan micro-organismen optreden nadat er te veel planten uit de vijver werden verwijderd.

Wat de storing ook veroorzaakt, het resultaat is altijd ongewenst en kan zelfs leiden tot plant- en vissterfte. In vele gevallen zal de natuur zichzelf proberen te corrigeren en krijgt u een explosie van algengroei. En hoewel vissen hier geen hinder van ondervinden, de groei van uw onderwaterplanten wordt hierdoor ernstig belemmerd.

Tijd dus om vijverbacteriën toe te voegen.

Wanneer er een verstoring optreedt van de populatie aan micro-organismen, zijn er middelen verkrijgbaar die het evenwicht snel kunnen herstellen. Het gaat in dit geval om bacteriën die een stimulerend effect hebben op de plantengroei en een vertragend effect op de algengroei. Verder zorgen bacteriën voor een helder en gezond vijvermilieu.

Welke soorten bacteriën allemaal beschikbaar zijn leest u hier.